Dec 16, 2021

The U.S. Government: STEM EXPRESS - free educational and career-oriented program in the STEM field

  • Christine
  • Remote (Vietnam)
Workshop

Description

After a successful module 1 with the participation of more than 800 students coming from all over the country, STEM EXPRESS is back with its module 2: STEM in Modern Agriculture.


🌾When industrial agriculture has remarkably changed the way we produce and consume foods, what knowledge and applications do young generations need to understand to develop a modern and sustainable agriculture?


Join us to find the answers. STEM EXPRESS is a completely free educational and career-oriented program in the STEM field, sponsored by the U.S. Government, and dedicated to students from 15 – 18 years old.


✍️ Register here: shorturl.at/etxA7
⏰ Deadline: until 23:59' December 23, 2021
👩‍💻👨‍💻 Eligibility: Students from 15-18 years old
🖥 Format: Online


👓 More detail: https://fb.watch/9LeBrrUap0/

--

Sau thành công của module 1 với sự tham gia của hơn 800 học sinh đến từ khắp cả nước, chuyến tàu STEM EXPRESS trở lại với module 2 mang chủ đề: STEM trong Nông nghiệp hiện đại.


🌾Khi việc công nghiệp hóa nền nông nghiệp đã thay đổi đáng kể cách chúng ta sản xuất và tiêu thụ thực phẩm, các thế hệ trẻ cần nắm được những kiến thức và ứng dụng gì để có thể phát triển một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững?


Hãy tham gia chuyến tàu STEM EXPRESS cùng chúng tôi để có câu trả lời. STEM EXPRESS là chương trình giáo dục và định hướng nghề nghiệp trong khối ngành STEM hoàn toàn miễn phí, được tài trợ bởi Chính phủ Mỹ, và dành riêng cho các bạn học sinh từ 15-18 tuổi.


✍️ Đăng ký ngay tại đây: shorturl.at/etxA7
⏰ Thời hạn đăng ký: đến 23:59’ ngày 23/12/2021
👩‍💻👨‍💻 Đối tượng: Học sinh 15-18 tuổi
🖥 Hình thức: Online


👓 Thông tin chi tiết: https://fb.watch/9LeBrrUap0/

-

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Application Deadline

23:59’ ngày 23/12/2021

Age Range

Students from 15 – 18 years old.

Image