Sep 21, 2021

TECHNIFY: Sign up to volunteer as a student developer

  • Christine
  • Remote (Worldwide)
Internship Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership

Description

[TECHNIFY - technifynow.org]

Dự án Technify của mình và một nhóm học sinh đến từ Đông Nam Á ở Đại Học Duke vừa nhận 15,000 USD từ Bộ Ngoại Giao Mỹ (US Dept. of State) để giúp các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp xã hội ở Đông Nam Á xây dựng trang web và tăng tầm ảnh hưởng của họ trên các mạng xã hội.

Nếu mọi người có tổ chức nào mà cần một trang web được xây dựng bởi các kỹ sư phần mềm tại các đại học trên toàn đất Hoa Kỳ, hãy liên lạc với mình qua Facebook DM hay email: thuan.tran@duke.edu

Technify muốn kết nối với tất cả tổ chức, không chỉ của học sinh cấp 3, vậy nên mọi người đừng ngại nhắn mình nhé! Mọi người có thể tìm hiểu về Technify trên trang web của chúng mình: technifynow.org

Cảm ơn mọi người nhiều!#techconsulting #probono #socialenterprise #website #webbuilding #yseali #departmentofstate #southeastasia #NGOs #nongovernmentalorganization #vietnam

---

Transform and empower with tech

We provide pro bono tech consulting and innovative digital solutions by connecting top tech talents at U.S. colleges with social enterprises and NGOs in Southeast Asia

We help Southeast Asian changemakers overcome obstacles to sustainable change. Here’s how it works.

Create Your Profile

Sign up to volunteer as a student developer or apply as a non-profit organization to submit new projects

Find Your Match

Our team will match student developers with NGOs/social enterprises based on their interests and values.

Serve and Contribute

Students will consult with their partner organization to develop digital solutions based on their project specifications

We are proudly sponsored by

We believe in tech, but we believe more in the humanity behind tech.

Join us now to find out how you can help bridge the digital gap in Southeast Asia and change tens of thousands of lives!

Source:
https://www.technifynow.org/

Type of Opportunity

Capstone Project

Age Range

High School Students

Image