Jul 23, 2021

Sở GD-ĐT Hà Nội: Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô HN

  • Christine
  • Remote (Ha Noi)
Competition

Description

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử và truyền thống anh hùng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô trong quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống 75 năm của lực lượng vũ trang Hà Nội (19/10/1946-19/10/2021).

I. ĐỐI TƯỢNG: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. 

II. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP 

1- Hình thức: 

- Thi viết theo cá nhân hoặc tập thể (có câu hỏi và đề cương gửi kèm, khuyến khích bài thi có tài liệu phong phú, hình ảnh minh hoạ và phương pháp thể hiện sáng tạo). 

+ Bài thi viết chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, có dấu; hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ; đóng quyển khổ A4, A3 hoặc A2, đánh số trang theo thứ tự. Khuyến khích bài thi viết tay, bài thi có tài liệu phong phú, hình ảnh minh hoạ và phương pháp thể hiện sáng tạo. +

+ Bìa bài dự thi ghi rõ: Tên bài: Bài Thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Đối tượng tham gia là cá nhân, ghi rõ: Họ tên, chức vụ, đơn vị, số điện thoại. Đối tượng tham gia là tập thể, ghi rõ tên tập thể, địa chỉ, số điện thoại, đầu mối thông tin liên hệ. 

2- Phương pháp: 

- Phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông tổ chức phát động Cuộc thi, mỗi phòng GDĐT, cụm các trường trung học phổ thông lựa chọn 01 (một) bài thi xuất sắc nhất tham gia thi cấp Thành phố.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN BÀI:

- Các đơn vị lựa chọn gửi 01 (một) bài thi về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng trước ngày 27/8/2021 (thứ Sáu) để tổng hợp dự thi cấp Thành phố.

Source:
https://hanoi.edu.vn/guong-mat-co-so/cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-va-truyen-thong-75-nam-xay-dung-chien-dau-truong-than-c530-12230.aspx

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Application Deadline

27/8/2021 (thứ Sáu)

Age Range

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Image