Jul 12, 2021

Online Camping: SOZO Talk

  • Christine
  • Remote (Vietnam)

Description

Online Camping: SOZO Talk

👉SOZOtalk là một nền tảng học tập năng động những bạn trẻ Việt Nam, những người có mong muốn:
- Tiếp nạp kiến thức
- Học thêm kĩ năng mới
- Định hình phong cách


Chúng mình lập ra trại hè online SOZOtalk với khao khát đồng hành cùng bạn, khuyến khích bạn đặt ra những câu hỏi, thậm chí câu hỏi lớn về bản thân và cuộc sống, thảo luận với bạn về những chủ đề thú vị, lắng nghe bằng cả trái tim, cổ động và thúc đẩy lẫn nhau. Chúng ta có thể bàn về những đức tin và quan điểm khác nhau, nhưng tựu chung lại, mục đích cuối cùng vẫn là để chúng ta học và phát triển cùng nhau.


Học và chill cùng tụi mình nhé!


👉 Đối tượng: học sinh cấp 3, sinh viên Việt Nam


👉Link đăng ký: http://eepurl.com/busM9D 

Source:

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Application Deadline

29 July

Age Range

học sinh cấp 3, sinh viên Việt Nam

Image