Jun 23, 2021

UNDP & CECODES: TUYỂN PHỎNG VẤN VIÊN TOÀN QUỐC [Paid] [21 July]

  • Christine
  • Vietnam
Internship Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership

Description

[TUYỂN PHỎNG VẤN VIÊN TOÀN QUỐC - KHẢO SÁT PAPI 2021]

PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên. Khảo sát PAPI được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Tham gia PAPI các bạn trẻ sẽ có cơ hội:

🍀 Phát triển các kỹ năng phỏng vấn, làm việc nhóm, làm việc với cộng đồng.

🍀 Có thu nhập 750,000-800,000 VNĐ/ngày

🍀 Trải nghiệm, thu nhận kiến thức, giá trị về văn hóa tại các địa phương.

🍀 Kết nối với các bạn bè và được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

🍀 Tăng cường hiểu biết về Quản trị và Hành chính công: từ lý thuyết đến thực tiễn trải nghiệm của người dân

🌟 THỜI GIAN KHẢO SÁT:

Mỗi chuyến khảo sát làm việc trong 4-7 ngày tùy từng địa phương.

Thời gian khảo sát trên 63 tỉnh thành diễn ra từ 08/2021- 11/2021

🌿 CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

Bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về dự án, công việc và cách thức ứng tuyển tại đây: https://bit.ly/thongtintuyendung-papi2021

🌟 HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ: ngày 21/07/2021

- Tìm hiểu về nghiên cứu PAPI: www.papi.org.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/phongvanvienpapi/

Source:
https://www.facebook.com/phongvanvienpapi/posts/1784746008373655

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Application Deadline

21/07/2021

Age Range

Various

Application Process Includes

Bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về dự án, công việc và cách thức ứng tuyển tại đây: https://bit.ly/thongtintuyendung-papi2021

Image