May 07, 2021

Project Hue

  • Project Hue
  • Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Workshop Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Certification Performing Arts Club or Organization Skill Building

Description

Project Hue is a non-profit organization, founded in 2019 in Vietnam and the United States with a goal to provide support for the most in-need children in Vietnam through fundraising art and craft projects. Moreover, Project Hue constructs a fun community built upon creativity and service for Vietnamese youth through art and craft fundraising projects. The final products will be sold on our website, Facebook page, or through our sales volunteers. All profits made will be donated to empower children out of poverty.

More information can be found at https://projecthue.wixsite.com/projecthue?lang=en or our Facebook Page

---------------------------------------------------------------------------

Project Hue là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2019 tại Việt Nam và Hoa Kỳ với mục đích gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam thông qua những dự án mỹ thuật. Đồng thời, Project Hue là một sân chơi sáng tạo và bổ ích dành  cho các bạn trẻ Việt Nam với nhiều hoạt động và dự án mỹ thuật/gây quỹ. Những sản phẩm mỹ thuật sẽ được bán và phân phối trên website, trang Facebook, và thông qua các tình nguyện viên. Mọi hoạt động và doanh thu tại Project Hue sẽ được quyên góp toàn bộ cho các trẻ em cơ nhỡ.

Thông tin chi tiết tại https://projecthue.wixsite.com/projecthue?lang=en hoặc Facebook Page

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

14-19

Participation Cost

TBD

Minimum Technical Skill Needed

None

Time Commitment

2-3 hour/week during summer

-------------------------

2-3 tiếng/tuần trong mùa hè

Application Process Includes

1. Đọc mô tả vai trò của từng vị trí tại https://projecthue.wixsite.com/projecthue/tham-gia

2. Điền đơn tham gia (Google Docs) theo chỉ dẫn

 

----------------------------------------------

1. Read the role descriptions here https://projecthue.wixsite.com/projecthue/tham-gia?lang=en

2. Fill out application form (Google Docs) according to instruction

 

Image