Mar 07, 2019

Green Hanoi-Amsterdam

  • Crimson Education
  • Hanoi, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Environment group.

About
Green Hanoi-Amsterdam (GHA) là CLB về môi trường và xã hội lớn mạnh nhất của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Company Overview
Green Hanoi - Amsterdam (GHA) có khoảng 40 thành viên mỗi thế hệ. Với sự gắn bó sâu sắc và tác phong chuyên nghiệp, GHA đã hằng năm mang đến những chương trình vô cùng ý nghĩa như Tết Ấm Áp, Camp Blast, Code of Culture, Green Life, ...

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

3/5

Participation Cost

1/5

Time Commitment

3/5

Application Deadline

N/A