Mar 07, 2019

Hanoi-Ams Rock Club

  • Crimson Education
  • Hanoi, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Student-led rock&roll club.

Mission
+ Sân chơi cho các bạn đam mê Rock được giao lưu, trao đổi và bộc lộ niềm đam mê của mình

+ Bồi dưỡng, giúp đỡ các bạn trẻ có năng khiếu cũng như có khát khao thể hiện bản thân

+ Đưa Hà Nội-Amsterdam trở thành Trường THPT có phong trào rock lớn nhất HN cũng như các mục tiêu xa hơn nữa

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

3/5

Participation Cost

1/5

Time Commitment

3/5

Application Deadline

N/A