Mar 06, 2019

Ams Media

  • Crimson Education
  • Hanoi, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Hanoi-Amsterdam media production and journalism club.

Ams Media - CLB chíp chíp trực thuộc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên đưa tin về các hoạt động của trường và Amsers.

Lưu ý: Clb này chả bao giờ deep nổi và đang cố gắng chế memes thành công.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

3/5

Participation Cost

1/5

Minimum Technical Skill Needed

Media skills

Time Commitment

3/5