Mar 06, 2019

Ams Media

  • Crimson Education
  • Hanoi, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Hanoi-Amsterdam media production and journalism club.

Ams Media - CLB chíp chíp trực thuộc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên đưa tin về các hoạt động của trường và Amsers.

Lưu ý: Clb này chả bao giờ deep nổi và đang cố gắng chế memes thành công.

For more information visit the official website at https://www.facebook.com/HNAmsMedia/.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

3/5

Participation Cost

1/5

Minimum Technical Skill Needed

Media skills

Time Commitment

3/5