Mar 06, 2019

Vietnam Youth Parliament

  • Crimson Education
  • Hanoi, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Diễn Đàn Mô Phỏng Nghị Viện Trẻ (Viet Nam Youth Parliament - VNYP) là một dự án giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, và năng lực của giới trẻ Việt Nam trong quy trình hoạch định chính sách và pháp luật của đất nước.


VNYP được thành lập vào năm 2016 bởi nhóm trí thức trẻ quan tâm tới vai trò của thế hệ trẻ trong quy trình hoạch định chính sách của đất nước. Nhóm sáng lập VNYP là những người có cơ hội trải nghiệm các môi trường học tập tiên tiến trên thế giới và muốn cống hiến mang lại những thay đổi tích cực trong xã hội Việt Nam. VNYP mong muốn mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam cơ hội được bày tỏ quan điểm của mình, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và khát khao cống hiến cho những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

4/5

Some application selectivity

Participation Cost

1/5

Time Commitment

3/5

Application Deadline

N/A