Mar 06, 2019

The Colosseum

  • Crimson Education
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Local school debate club in Ho Chi Minh City.

The Colosseum (tên tiếng Việt: Đấu Trường) là một câu lạc bộ hùng biện được thành lập bởi một nhóm học sinh trường Phổ thông Năng Khiếu.

The Colosseum thực hiện theo hình thức British Parliamentary:

British Parliamentary (BP) là hình thức phổ biến trong những cuộc tranh luận học thuật. Đây cũng là hình thức tranh biện chính thức của Giải đấu Hùng biện Thế giới giữa các trường đại học – World Universities Debate Championship (WUDC). BP khác với các hình thức tranh luận khác vì cần đến 4 đội: 2 đội ủng hộ và 2 đội phản đối luận đề.

HÌNH THỨC
Dựa theo luật BP, cần có 2 phe (phe Ủng hộ và phe Phản đối), mỗi phe có 2 đội, mỗi đội gồm 2 người. Như vậy, mỗi phe bao gồm 4 người, được đặt tên như sau:
· Leader – Chỉ huy
· Deputy – Phó chỉ huy
· Member – Thành viên
· Whip – Nghị viên
Mỗi lượt nói kéo dài 7 phút mỗi người. Tuy nhiên, đến với The Colosseum, mỗi lượt nói chỉ kéo dài 4 phút mỗi người.
Trước khi tranh luận, các đội sẽ nhận được luận đề và có 10 phút để chuẩn bị trước khi bắt đầu.
Cuộc tranh luận được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn Khai đề và giai đoạn Kết đề. Mỗi giai đoạn bao gồm 1 đội ủng hộ và 1 đội phản đối tranh biện với nhau.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

4/5

High School for the Gifted (PTNK) students only

Participation Cost

1/5

Time Commitment

3/5

Application Deadline

N/A