Mar 06, 2019

Global Navigator - AIESEC in FTU HCMC

  • Crimson Education
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Initiative to help develop skills in youths.

Dự án Global Navigator đem đến cho các bạn môi trường trau dồi và phát triển kỹ năng cốt lõi: tranh luận, thuyết trình, nói trước đám đông bằng Tiếng Anh.

Là một dự án của AIESEC, Global Navigator ra đời với mục tiêu đem đến cho các bạn trẻ nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng giao tiếp nâng cao bằng Tiếng Anh bao gồm phản biện, thuyết trình, nói trước đám đông... trong môi trường quốc tế năng động và thân thiện nhằm giúp các bạn trẻ Việt sẵn sàng bước vào thời kỳ hội nhập thế giới.

Vì sao lại là kỹ năng giao tiếp nâng cao?
Khác với việc giao tiếp thông thường, các kỹ năng giao tiếp nâng cao (advanced communication skills) đòi hỏi khả năng xử lí vấn đề, diễn đạt suy nghĩ, quan điểm cá nhân và tạo ảnh hưởng lên người tương tác lớn hơn rất nhiều.
Chính là những kĩ năng như phản biện, thuyết trình, nói trước đám đông,...mà các nhà tuyển dụng vẫn luôn tìm kiếm, đặc biệt là đối với các vị trí quản lí đòi hỏi khả năng lãnh đạo.
Đối với GN, giao tiếp nâng cao còn được nâng lên một mức độ mới, đó là phản biện, thuyết trình, nói trước đám đông,... bằng tiếng Anh, giúp các bạn tham gia “toàn cầu hóa” năng lực của mình.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-23

Competitiveness

1/5

Participation Cost

1/5

Time Commitment

3/5