Mar 06, 2019

Hoa Phuong Do

  • Crimson Education
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

City community service group. Organized by the Youth Union of HCMC.

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ trong khối học sinh THPT, Trung tâm giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và giáo viên trẻ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2015. Đến nay, chiến dịch đã có những bước chuyển mạnh mẽ, các hoạt động đi vào thực chất và trở nên bài bản.

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ bắt nguồn từ thành phố Hồ Chí Minh cách đây 12 năm. Đến năm 2015, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc về tổ chức hoạt động tình nguyện theo từng khối đối tượng. Hoa phượng đỏ trở thành một nhánh trong tổng thể “một chương trình, bốn chiến dịch” của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cấp Trung ương. Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ là một phương thức rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành của các bạn học sinh bậc trung học phổ thông, có thể xem như một bước tạo đà cho các hoạt động tình nguyện khác của chính các bạn trong tương lai.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

1/5

Participation Cost

1/5

Time Commitment

3/5

Application Deadline

N/A