Mar 04, 2019

TeamX Ho Chi Minh

  • Crimson Education
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

TeamX HCMC được thành lập với tầm nhìn trở thành bệ phóng ý tưởng lớn nhất Việt Nam, nhằm tạo ra nhiều hơn những sự cải tiến phục vụ đời sống người Việt.

Sau thành công của Tuần lễ TEDx tại TP. HCM 2016, TeamX HCMC được thành lập. Cùng với TeamX Hanoi, sứ mệnh của chúng tôi là những người kết nối, tạo ra không gian cho sự giao thoa của những ý tưởng, xây dựng sân khấu để mọi sáng kiến đều có cơ hội được tỏa sáng, gặp gỡ, chia sẻ, kết nối và lan tỏa.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

4/5

Participation Cost

2/5

Some money involved

Time Commitment

4/5

Application Deadline

N/A