Mar 04, 2019

Order of the Heart

  • Crimson Education
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Order of the Heart xây dựng những kế hoạch thường xuyên và thiết thực giúp đỡ những trẻ em bất hạnh qua việc giảng dạy kiến thức cũng như kĩ năng sống.

Tổ chức được thành lập từ năm 2009 bởi anh Nguyễn Thanh Tú - cựu học sinh khóa E0811 trường PTNK. Tổ chức dựa trên tinh thần tự nguyện của các thành viên trong nhóm. Công việc cụ thể là tổ chức các hoạt động online và offline nhằm giúp đỡ cải thiện cuộc sống.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

2/5

Participation Cost

1/5

Free

 

Time Commitment

2/5

Application Deadline

N/A