Mar 04, 2019

Green Future For Children (GFFC)

  • Crimson Education
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Tổ chức Thanh niên Vì tương lai xanh của bé – GFOC (Green Future Of Children) là một tổ chức giáo dục môi trường cho trẻ em được thành lập vào ngày 15/02/2011 tại TpHCM, lấy khẩu hiệu “Paint the Green, Draw the Future – Tô màu xanh, vẽ tương lai” làm phương châm hành động. GFOC được bảo trợ bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng Đồng – Live & Learn, là thành viên của mạng lưới Thế hệ xanh Việt Nam và Be Change Agents – Miền Nam.

GFOC hoạt động với mục tiêu xây dựng cho trẻ em những nhận thức khách quan về môi trường và ý thức hành động để bảo vệ môi trường sống của chính mình ngay từ khi các em còn bé. Từ đó, tạo cơ hội giáo dục phong cách sống bền vững trong thời đại mới cho các em. Bên cạnh đó, GFOC tạo điều kiện cho thế hệ các bạn trẻ tham gia tạo ra sự thay đổi nhỏ trong cộng đông về ô nhiễm môi trường và đặc biệt là biến đổi khí hậu.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

2/5

Participation Cost

2/5

Some funds may be required

Time Commitment

2/5

Weekly

Application Deadline

N/A