Mar 04, 2019

SHOPE Project

  • Crimson Education
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Chúng tôi, những tình nguyện viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, may mắn được sống trong điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tư duy và thể chất, hoàn thiện nhân phẩm thông qua các hoạt động ngoại khóa và những trải nghiệm về các lĩnh vực khác nhau. Hiểu và trân trọng những điều may mắn ấy, chúng tôi mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho xã hội và san sẻ cùng những mảnh đời kém may mắn.“SHOPE” là tên gọi được ghép từ chữ ‘S’ (hình dạng bản đồ Việt Nam) và giá trị cốt lõi ‘Hope’ (hy vọng). SHOPE Project là một dự án thiện nguyện phi lợi nhuận với mô hình hoàn toàn mới, mong muốn đem lại sự tự tin và niềm hạnh phúc đến với những bạn trẻ kém may mắn tại Việt Nam. Mỗi mùa dự án, SHOPE PROJECT sẽ đi đến những địa điểm khác nhau để dạy các bộ môn, kỹ năng riêng biệt nhằm tạo dựng một giá trị nhất định cho các mảnh đời kém may mắn, đồng thời mang lại cho các bạn ấy hy vọng và niềm khích lệ mãnh liệt.

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

2/5

Participation Cost

1/5

Free

Time Commitment

2/5

Weekly