Project Hue

Project Hue is a non-profit organization, founded in 2019 in Vietnam and the United States with a goal to provide support for the most in-need children in Vietnam through fundraising art and craft projects. Moreover, Project Hue constructs a fun community built upon creativity and service for Vietnamese youth through art and craft fundraising projects. The final products will be sold on our website, Facebook page, or through our sales volunteers. All profits made will be donated to empower children out of poverty.

Project Hue là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2019 tại Việt Nam và Hoa Kỳ với mục đích gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam thông qua những dự án mỹ thuật. Đồng thời, Project Hue là một sân chơi sáng tạo và bổ ích dành  cho các bạn trẻ Việt Nam với nhiều hoạt động và dự án mỹ thuật/gây quỹ. Những sản phẩm mỹ thuật sẽ được bán và phân phối trên website, trang Facebook, và thông qua các tình nguyện viên. Mọi hoạt động và doanh thu tại Project Hue sẽ được quyên góp toàn bộ cho các trẻ em cơ nhỡ.

Project Hue Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Project Hue is a non-profit organization, founded in 2019 in Vietnam and the United States with a goal to provide support for the most in-need children in Vietnam through fundraising art and craft projects. Moreover, Project Hue constructs a fun community built upon creativity and service for Vietnamese youth through art and craft fundraising projects. The final products will be sold on our website, Facebook page, or through our sales volunteers. All profits made will be donated to empower children out of poverty. More information can be found at  https://projecthue.wixsite.com/projecthue?lang=en  or our Facebook Page --------------------------------------------------------------------------- Project Hue là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2019 tại Việt Nam và Hoa Kỳ với mục đích gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam thông qua những dự...